Zárobok učiteľa po novom – 2057 EUR ! ! !

20. januára 2016, ivanihnacak, Nezaradené Politika

Asi už väčšina z nás zachytila informáciu, že časť slovenských učiteľov chystá od budúceho týždňa ostrý štrajk, ktorého z jedným cieľom je aj navýšenie ich platov od nasledujúceho mesiaca o 140 EUR a od budúceho roku o ďalších 90 EUR.

Do štrajku sa chce zapojiť len zlomok učiteľov

Za chystaným štrajkom stojí Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) spoločne s Novými školskými odbormi a Slovenskou komorou učiteľov. V stredu večer bolo zaregistrovaných učiteľov ochotných zapojiť sa do štrajku presne 7 999 zo 437 škôl. V skutočnosti je to len nepatrný zlomok štrajkupripravených pedagógov a školských zariadení. Pre porovnanie na Slovensku je viac ako 5 900 vzdelávacích inštitúcií, ktoré uskutočňujú povinnú školskú dochádzku a počet pedagogických zamestnancov je takmer 89 000. Teda štrajkovať sa zatiaľ chystá ani nie 9 % učiteľov zo 7,4 % základných a stredných škôl. Ak by sa im v priebehu 4 dní prihlásil ešte do štrajku raz taký počet ľudí a školských subjektov, stále to ešte bude výrazná menšina. Oficiálne školské odbory Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku tento učiteľský štrajk ani len nepodporujú a odporúčajú zvážiť efektívnosť zapojenia sa do týchto aktivít. Namiesto toho radšej uprednostňujú rokovanie s relevantnými politickými stranami o vízií smerovania slovenského školstva v novom volebnom období 2016 až 2020.

Platy učiteľov sú nadpriemerné

Priblížme si však platy učiteľov. Priemerný mesačný hrubý plat učiteľa bol za minulý rok 977 EUR. S porovnaním priemernej mzdy v národnom hospodárstve za minulý rok, ktorá bola 858 EUR, je priemerný plat učiteľov vyšší o 119 EUR, čo je o 1,16-násobku viac v porovnaní so mzdovým priemerom.

Títo by si to s učiteľmi radi vymenili

Menej zarobili v minulom roku i niektorí iní vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci. Uvádzam niekoľko príkladov profesií, na ktorých vykonávanie je nutné vysokoškolské vzdelanie, s nasledovnými priemernými zárobkami za mesiac:

Čo by asi oni povedali na požiadavku učiteľov navýšiť ich platy v priebehu jedného roka na celkovú úroveň 1 177 EUR ??? Prinajmenšom by sa cítili ukrivdení, pretože rovnako ako učitelia aj oni museli študovať na vysokých školách a na rozdielov od pedagógov nielenže neštrajkujú, ale o ich úbohých platových pomeroch sa ani len nehovorí a zvýšiť im platy nikomu nevzíde ani len na um.

Myslia len na seba

Za povšimnutie stojí aj požiadavka Iniciatívy slovenských učiteľov navýšiť platy len pedagogickým zamestnancom. Zrejme podľa štrajkuchtivých učiteľov upratovačky, kuchárky a školníci sú na tom platovo lepšie alebo len na svojich kolegov akosi zabudli??? Pozrime sa teda na ich platy bližšie. Za minulý rok mesačne priemerne zarobili takto:

Ako vidíme, plat kuchárok v školskej jedálni minulý rok nedosahoval ani len minimálnu mzdu, napriek tomu si pedagógovia z ISU ani len nespomenuli na svoje podstatne slabšie zarábajúce kolegyne a kolegov, ktorí rovnako pracujú v školstve ako oni.

Privilégiá učiteľov

Ak si tomu všetkému pripočítame sociálne benefity učiteľov, akou je celkový počet prázdninových dní, ktorých tento školský rok je až 61, a to bez sviatkov a víkendov, v porovnaní s bežným zamestnancom, ktorý má nárok len na 20 a po dovŕšení 33. roku života na 25 dní dovolenky, je to neporovnateľne viac. Navyše od tradičných 60-minútových pracovných hodín, majú pedagógovia len 45-minútové hodiny a narozdiel od iných pracovníkov, ktorý pracujú 8 hodín denne, učitelia vyučujú zväčša len 5 hodín denne.

Doučovanie – ľahký zárobok bez platenia daní a odvodov a s podnikaním bez papiera  

Mnohí jazykári či matematikári popri svojej práci ešte  stíhajú aj doučovať žiakov, čo je pre nich ďalším zdrojom zárobkov. Priblížme si finančné prilepšenie doučovateľov na nasledujúcom ilustračnom príklade:

Ak jeden doučujúci učiteľ za doučovanie jedného žiaka v dĺžke trvania jednej vyučovacej hodiny si vypýta odmenu v hodnote 8,- EUR a doučuje naraz piatich študentov a každý pracovný deň venuje svoj čas inej 5-člennej skupine, počas bežného mesiaca s 22 pracovnými dňami si môže privyrobiť, ako ukáže nasledujúci vzorec, naozaj celkom slušne:

1H x 8E x 5Ž x 22D = 880 EUR !!!

Áno, správne čítate, na doučovaní môže učiteľ zarobiť takmer toľko, ako je priemerný mesačný plat pedagóga v hrubom. Navyše tieto peniaze im idú rovno do vrecka, neodvádzajú z nich žiadne odvody a rovnako ich ani nezdaňujú. Navyše takáto zárobková činnosť môže napĺňať skutkové podstaty trestných činov neoprávneného podnikania a neodvedenia dane a poistného.

Spočítajme si teda všetky čísla

Priemerný mesačný plat učiteľa v hrubom –     977 EUR

Odmeny za doučovanie –                                  880 EUR

Požadované navýšenie učiteľských platov –     200 EUR

                     ________________

Celkový príjem po splnení ich požiadaviek –   2057 EUR !!!

 

Robiť učiteľa na Slovensku je v skutočnosti jedna veľká radosť

Myslím, že z týchto čísel je každému jasné, že na štrajk učiteľov kvôli vyšším platom nie je ani len ten najmenší dôvod. Ba práve naopak, učitelia by mali byť so svojimi mzdami nanajvýš spokojní a vykonávať svoju prácu by mali najlepšie, ako vedia a štrajk by im nemal vzísť ani len na um.